Delingsbazaren v2.0 Beta

FriprogsenteretKunnskapsbazarenGoOpenFriprog TV

Bidra med programvare

Programvare publiseres i oversikten over programvare.

Av juridiske og praktiske årsaker kan du ikke sende inn programvare til Delingsbazaren. Programvaren må du selv sørge for å tilgjengeliggjøre på nett, enten på eget nettsted eller i en kodebank, slik at vi i omtalen av programvaren kan lenke til den.

Det er en forutsetning at programvare som meldes inn er å anse som fri programvare eller åpen kildekode som definert av Free Software Foundation eller Open Source Initiative.

Det er ikke et absolutt krav at programvaren er fritt tilgjengelig for nedlasting. Du kan gjerne kreve at programvare kun tilsendes på oppfordring, men i så fall er det et krav at programvaren tilsendes uten vederlag og forpliktelser. Programvaren som tilsendes må oppfylle kravene for fri programvare som beskrevet i forrige avsnitt.

Alle felter må fylles ut!

Programvarens navn

Programvarens URL

Lisens

URL til lisens

Utvikler

URL til utvikler

Leverandør(er)

URL til leverandør(er)

Programmeringsspråk

URL til programmeringsspråk

Plattform(er)

Ingress

Detaljert beskrivelse

Ditt navn

Din e-post

Melding

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare ASKontakt ossInformasjon om opphavsrettInformation in English