Delingsbazaren v2.0 Beta

FriprogsenteretKunnskapsbazarenGoOpenFriprog TV

Informasjon om opphavsrett

Nettstedet www.friprog.no tilhører Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS, også kalt Friprogsenteret.

Vi i Friprogsenteret elsker å dele vår informasjon og kunnskap med deg. For at det vil deler skal benyttes på en riktig måte, har vi lisensiert alt innhold på www.delingsbazaren.no under lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

CC-BY-SA 3.0

Informasjon om hva du kan gjøre med det vil deler, finner du hos Creative Commons.

Når du benytter åndsverk lisensiert under Creative Commons BY-SA 3.0 fra Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS, skal det krediteres for eksempel som følger:

Foto: Martin Bekkelund | Friprogsenteret | CC-BY-SA 3.0

Ved eventuelle bearbeidelser skal original kreditering følge.

Lisensen gjelder kun for www.delingsbazaren.no. Andre nettsteder i regi av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS kan være gjenstand for annen lisensiering.

Eventuelle unntak fra lisensen er spesifisert der det er benyttet.

Eksterne verker

Programvare, dokumentasjon, tekst, bilder og andre verker som ikke er utarbeidet av Friprogsenteret kan være gjenstand for egne lisensregler.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare ASKontakt ossInformasjon om opphavsrettInformation in English