Dag: 19. november 2018

Tenkt nyttTenkt nytt

Når du ønsker å tenke nytt kan det være greit å se seg rundt og se hvor det trengs hjelp.