Dag: 19. januar 2020

InvesteringerInvesteringer

som brukes ganske ofte. Det betyr ikke så mye annet enn at man tar en sjanse og legger penger i