Menu

Lån

Det finnes ganske mange typer lån og de mest vanlige lånene leser vi ganske ofte om i aviser, på internett eller andre steder. Typiske lån er egentlig ikke så veldig interessant å se mer på fordi det krever at du skal gjøre noe som er typisk. Finnes det måter å gjøre ting som ikke er så typisk er det ganske interessant og ganske spennende. Typiske ting er noe som andre kan gjøre. Du blir ikke rik av å gjøre det som alle andre gjør, men du blir ganske rik av å gjøre det som ingen andre gjør. Du må derfor satse på det og da kan det hende at billige forbrukslån er nok eller så kan det hende at du må satse på helt spesielle lån.

Rentefrie lån

Har du noen gang tenkt deg at det hadde vært utrolig deilig å slippe å betale for renter når du tar opp et lån? Det er det nok veldig mange som har tenkt på, det hvor deilig det hadde vært og tatt opp et rentefritt lån. Når du ser deg rundt i Norge har du noen gang sett et lån som ikke har renter? Det vil bli ganske utfordrende å finne da alt er beregnet ut i fra hvor mye det koster å ta opp et lån og kostnaden av dette lånet står i renter. Hvor mye du må betale i renter går igjen i alt det vi gjør.

Det finnes lån hvor de som gir ut lånene ikke tar renter. Dette kalles sharia lån eller islamske lån. I islam er det nemlig ikke lov til å ta betalt for renter fordi det ses på som synd. Altså at renter er noe noen tar betalt for å utnytte eller på andre måter gjøre noe mot folk for at de skal betale mer enn de må. Hvordan tar man da betalt for hva som lånes ut er et interessant spørsmål.